#70 Værnepligt

Test
Test
#70 Værnepligt
Loading
/

Find ordlister, level 2-udgaven af episoden og mulighed for download af lydfilen på www.buymeacoff.ee/danskioererne.

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Den 13. marts præsenterede regeringen et nyt forsvarsforlig. Her foreslog regeringen en helt ny model for værnepligt, og der er derfor blevet talt meget om værnepligt i medierne. Der er faktisk ikke særlig mange lande, der overhovedet har værnepligt, og de lande der rent faktisk har værnepligt, har meget forskellige systemer. Derfor kan det være svært at forstå hvad værnepligt egentlig er, og hvordan ordningen fungerer i Danmark. Det vil jeg prøve at gøre jer klogere på i denne episode. Hvis du har brug for lidt baggrundsviden om det danske militær, så kan jeg anbefale episode 9 af podcasten, der handler om det danske forsvar.

Værnepligt betyder at man har pligt til at arbejde i sit lands militær, også selvom man ikke nødvendigvis har lyst til at være soldat. I Danmark er der værnepligt for alle mænd, ifølge grundloven. I grundloven står skrevet at ”Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver”. En våbenfør mand, er en mand mellem 18 og 60 år, der har en normal fysisk og mental tilstand.

Værnepligt i Danmark har en meget lang historie. I 1600- og 1700-tallet ændrede man reglerne flere gange, når Danmark var involveret i krige og konflikter. Man benyttede både professionelle lejesoldater, men indkaldte også unge bønder til tvungen militærtjeneste.

I dag varer en værnepligt mellem 4-12 måneder. En almindelig værnepligt i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet tager 4 måneder. Men man kan også vælge mere specialiserede typer værnepligt, der varer længere tid. Fx kan man sejle med på Kongens skib, Dannebrog, man kan bevogte de danske slotte i Livgarden eller bidrage til det danske beredskab i Beredskabsstyrelsen. I Beredskabsstyrelsen er der ikke våben, så man kan vælge denne retning, hvis man ikke bryder sig om skydning og våbenhåndtering. Der findes også cyberværnepligt, der fokuserer på militær cybersikkerhed. I Hesteskadronen eskorterer man kongefamilien til hesteryg. Mobiliseringsværnepligten varer 8 måneder og indeholder flere moduler fra uddannelsen til professionel soldat.

Man kan aftjene værnepligt i det meste af Danmark. Der er flest kaserner i Jylland, men også et par stykker på Sjælland. Man kan ikke aftjene værnepligt på Fyn.

Når en dansk mand fylder 18 år, så bliver han indkaldt til ”Forsvarets Dag”. Her er han forpligtet til at møde op på en af Forsvarets kaserner. Hvis han ikke dukker op, så kommer politiet og henter ham – det er ulovligt at udeblive fra Forsvarets Dag. På Forsvarets Dag modtager man en masse information om Forsvarets muligheder og om hvad værnepligt handler om. Man gennemfører en mental test og bliver undersøgt af en læge. Hvis man er sund og rask, bliver man erklæret egnet til at aftjene værnepligt. Hvis man bliver erklæret egnet, skal man trække et nummer i en pulje. Hvis man trækker et lavt nummer, så kan man faktisk blive tvunget til at aftjene værnepligt, selvom man ikke har lyst. Men i Danmark betyder frivilligheden mest, så ingen unge mænd bliver tvunget så længe der er nok frivillige mænd og kvinder.

Hvis du er kvinde, så er processen noget anderledes. Man modtager stadig et brev fra Forsvaret, når man fylder 18 år. Men det er et ganske frivilligt tilbud, og man behøver ikke møde op på Forsvarets Dag, hvis man ikke har lyst. Hvis man tilmelder sig Forsvarets Dag og bliver erklæret egnet, så kan man frivilligt vælge om man vil aftjene værnepligt. Men man skal ikke trække noget nummer, og man bliver ikke tvunget til noget.

Som udgangspunkt er værnepligt kun for danske statsborgere Men hvis man har bopæl i Danmark, og har udenlandsk statsborgerskab kan man stadig godt søge om tilladelse til at aftjene værnepligt. Når ansøgningen vurderes, bliver der bl.a. kigget på om man har arbejds- og opholdstilladelse i Danmark og om man generelt har en stærk tilknytning til Danmark. Man skal selvfølgelig også være god til dansk, for hele uddannelsen foregår på dansk.

Værnepligt er en militær grunduddannelse, men præcis hvad man lærer, afhænger af hvor man aftjener. Langt de fleste aftjener værnepligt i Hæren, og her er der bl.a. følgende på skemaet: idræt, eksercits, skydetræning og våbenhåndtering, førstehjælp, radiokommunikation og signaltjeneste, orienteringslære og naturligvis feltuddannelse, hvor man lærer at leve i skoven med de ting man har plads til i sin rygsæk.

Når man har gennemført sin værnepligt, bliver man en del af totalforsvarsstyrken de næste 5 år. Det betyder, at hvis der udbryder krig i Danmark og man aktiverer totalforsvaret, så vil man som tidligere værnepligtig blive indkaldt for at bidrage til forsvaret af Danmark.

Der er omkring 4500 værnepligtige årligt. En fjerdedel af dem er kvinder. I Hæren bor mænd og kvinder sammen på stuerne, mens man bor kønsopdelt i Søværnet og Flyvevåbnet. Når man aftjener værnepligt, bor man 4-16 personer på en stue, så man lærer at vise hensyn til hinanden. Man er også fælles om rengøringen. Gennemsnitsalderen for en værnepligtig er 20 år. Som værnepligtig får man 8.492 kr. i løn hver måned. Dem skal man naturligvis betale skat af. Men man får også 249 kr. om dagen skattefrit til at købe mad. Desuden kan man rejse gratis med tog og bus i hele landet.

Hvis man absolut ikke ønsker at aftjene værnepligt, fordi det går imod ens moralske principper, så kan man blive militærnægter. Så skal man i stedet tjene samfundet i 4 måneder, fx ved at arbejde på kommunen, i en børnehave eller på en genbrugsplads.

Jeg må hellere slutte af med en lille ”disclaimer”. Jeg har selv aftjent værnepligt i år 2022 og har i alt brugt 17 måneder i det danske forsvar. Jeg havde en fantastisk oplevelse og er meget positivt indstillet overfor værnepligt. Det var alt for denne episode. Tak fordi du lyttede med!

2 Comments on “#70 Værnepligt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*