#22 Atomkraft i Danmark

Test
Test
#22 Atomkraft i Danmark
Loading
/

Download episoden her.

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Mange lande i verden benytter atomkraft som en af deres energikilder. I Danmark har vi ingen atomkraftværker, men gennem tiden har atomkraft i Danmark været genstand for stor debat. I denne episode vil jeg fortælle om atomkraft i Danmark. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

I Danmark har vi ingen atomkraftværker. Størstedelen af Danmarks el stammer fra vindenergi, naturgas, olie og biomasse. Men omkring 3% af strømmen kommer faktisk fra atomkraft. Det skyldes, at Sverige har flere atomkraftværker, og vi køber en smule strøm fra Sverige.

Efter 2. verdenskrig begyndte mange lande i verden at undersøge muligheden for at bruge atomkraft til fredelige formål, herunder energiproduktion. Atomkraft blev anset som en billig og bæredygtig energikilde, der kunne bidrage til vækst og industrialisering. I år 1955 nedsatte Folketinget en kommission, kaldet ”atomenergikommissionen”, der skulle undersøge muligheden for at etablere atomkraftværker i Danmark. Formanden for kommissionen blev den kendte danske fysiker, Niels Bohr, der havde vundet Nobelprisen 30 år tidligere.

Kommissionens arbejde førte til, at der blev opført et atomkraftværk lidt nord for den sjællandske by, Roskilde. Atomkraftværket fik navnet ”Forsøgsanlæg Risø” og blev indviet i år 1958. Her byggede man tre reaktorer, der på forsøgsbasis skulle undersøge hvordan energi fra atomkraft kunne indgå i den danske energiforsyning. I starten af 1970’erne var Danmark, ligesom mange andre lande, ramt af en oliekrise, hvor oliepriserne steg og det var svært at skaffe nok olie. Derfor ønskede flere politikere at investere mere i atomkraft. Som modreaktion på den øgede interesse for atomkraft, blev der startet en græsrodsbevægelse i Danmark med navnet ”Organisation til oplysning om atomkraft”, forkortet ”OOA”.

OOA voksede hurtigt i medlemstal, og de afholdt bl.a. fredelige demonstrationer, indsamlede underskriftsindsamlinger, uddelte pjecer og arrangerede debataftener og gadeoptog. Flere af deres atomkraftmarcher havde mere end 50.000 deltagere. Desuden havde de en koordineret kontakt til medierne, så deres budskaber blev formidlet på den bedst mulige måde. Foreningen bidrog også til at promovere andre bæredygtige energiformer, der er alternativer til atomkraft. Et af de mest kendte materialer, var det runde, gule logo med teksten ”atomkraft – nej tak” rundt i kanten, og en rød sol i midten. Dette logo kaldes ”solmærket” og den dag i dag kan man stadig købe tøj med det ikoniske logo. I år 1976 blev der udgivet et musikalbum med 15 sange. Titlen på albummet var ”Atomkraft? – nej tak”, og alle sangenes tema er relateret til modstanden mod atomkraft. Flere kendte danske musikere bidrog med sange, bl.a. Gnags, Gasolin og Niels Hausgaard.

I år 1985 besluttede et flertal i Folketinget endegyldigt at lukke for alle planer om atomkraft i Danmark. Herefter forsvandt aktiviteterne i OOA lidt efter lidt. I april år 2000 annoncerede OOA at de lukkede organisationen, da de havde opnået deres mål. I år 2021 åbnede dog en ny hjemmeside, www.atomkraftnejtak.dk, som fungerer som et online museum for bevægelsen.

Efter beslutningen i år 1985 skulle atomkraftværket i Risø lukkes ned. Det er et meget langsommeligt arbejde at lukke et atomkraftværk, og selvom man allerede i år 2001 begyndte nedrivningen af anlægget, så er arbejdet stadig ikke afsluttet. Bl.a. fordi der har været tvivl om, hvor det radioaktive affald skal placeres. Indtil videre skal det radioaktive affald blive på Risø til år 2073, imens man forsøger at finde en sikker og permanent løsning.

Den dag i dag er danskerne stadig splittede i spørgsmålet om atomkraft i Danmark. I starten af året blev der lavet en rundspørgeundersøgelse, der viste af 35% af danskerne bakker op om atomkraft i Danmark, mens 41% er imod. Eksperterne på området er også uenige. Nogle forskere mener, at atomkraft i Danmark er absolut nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med vores klimamål, mens andre eksperter mener at der er for mange udfordringer og risici forbundet med atomkraft.

Men selvom vi aldrig rigtigt har haft atomkraftværker i Danmark, så er det faktisk ikke decideret forbudt at etablere atomkraftværker i landet. De seneste år har teknologien udviklet sig en del, og nogle eksperter mener, at man i fremtiden kommer til at opføre mere sikre atomkraftværker, der kan bruge radioaktivt affald som brændsel, og som slet ikke udleder drivhusgasser. Og i stedet for at benytte uran og plutonium, som de gamle atomreaktorer gør, så kan det radioaktive materiale opløses i smeltet salt. En gruppe danske fysikere etablerede i år 2015 virksomheden ”Seaborg Technologies”, der arbejder på at videreudvikle på denne ide.

Teknologien udvikler sig hurtigt, og selvom danskerne historisk set har været meget modstandere af atomkraftværk, så kan det ikke udelukkes at der i fremtiden bliver etableret mere moderne og sikre atomkraftværker i Danmark. Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

1 Comment on “#22 Atomkraft i Danmark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*